19 квітня 2024 В рамках ХХХ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відбулось засідання СНТ кафедри медичної хімії, участь в якому взяли 12 учасників. Доповіді здобувачів вищої освіти відповідали напряму наукової роботи кафедри та стосувалися досліджень in silico нових сполук, удосконаленню та розробки нових методик контролю якості лікарських засобів, розгляду змін в законодавстві щодо вимог до якості фармацевтичної продукції, тощо.

19.04.2024

В рамках ХХХ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відбулось засідання СНТ кафедри медичної хімії, участь в якому взяли 12 учасників.

Доповіді здобувачів вищої освіти відповідали напряму наукової роботи кафедри та стосувалися досліджень in silico нових сполук, удосконаленню та розробки нових методик контролю якості лікарських засобів, розгляду змін в законодавстві щодо вимог до якості фармацевтичної продукції, тощо.

Кожна тема доповіді мала наукову новизну, була актуальною та всі доповідачі гідно представили результати своїх наукових досліджень. Під час засідання було багато дискусій, питань та народження нових думок та погляду з іншої сторони на деякі моменти. Засідання пройшло цікаво. А найкращих доповідачів було відмічено:

Дипломом І ступеню – МОРОЗ Єлизавету з доповіддю “Спектрофотометричне визначення бензалконію хлориду в фармацевтичних препаратах” (науковий керівник к.фарм.н., доц. Олена БЕВЗ)
Дипломом ІІ ступеню відзначено доповідь ШЕКЕРИ Катерини “Використання in silico технологій для оптимізації пошуку нових гіпоглікемічних засобів, як інгібіторів дипептидилпептидази-4 (dpp4)”  (науковий керівник к.фарм.н., доц. Маргарита СУЛЕЙМАН);

Дипломи ІІІ ступеню отримали ОНИЩУК Олександра “Прогнозування напрямків біотрансформації потенційного анксіолітика 2,8-диметил-3-[(диметиламіно)метил]- -1Н-хінолін-4-ону”  (науковий керівник д.фарм.н., проф. Ілля ПОДОЛЬСЬКИЙ) та КОНОНЕНКО Владислава “Пошук потенційних АФІ в ряду похідних 1-4-метил-5,7-дихлор-9-гідразиноакридинів із застосуванням in silico технологій” (науковий керівник к.фарм.н., доц. Віталій ЯРЕМЕНКО).

За гарні доповіді і за жагу до наукових звершень, всі учасники засідання були нагороджені грамотами.
Дякуємо всім, хто прийняв участь! Нехай ваші ідеї та дослідження відкриють нові можливості та сприяють розвитку фармацевтичної галузі!

Дякуємо ЗСУ та всім хто стоїть на стороні, щоб ми мали можливість проводити дослідження, організовувати та приймати участь у наукових конференціях!

19 квітня 2024 В рамках ХХХ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» відбулось засідання СНТ кафедри медичної хімії, участь в якому взяли 12 учасників. Доповіді здобувачів вищої освіти відповідали напряму наукової роботи кафедри та стосувалися досліджень in silico нових сполук, удосконаленню та розробки нових методик контролю якості лікарських засобів, розгляду змін в законодавстві щодо вимог до якості фармацевтичної продукції, тощо.

Print Friendly, PDF & Email