Практика

 

ВИРОБНИЧА ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ

 

Відповідальна за практичну підготовку від кафедри медичної хімії:

 

Бевз Олена Валеріївна

кандидат фармацевтичних наук,

асистентка кафедри медичної хімії

bevz.helen@gmail.com

Практика

 

********************************************************************************************

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти Національного фармацевтичного університету є формування та розвиток професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної виробничої діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх майбутньої роботи.

Загальні питання організації, проведення і підведення підсумків виробничої фармацевтичної практики здобувачів вищої освіти в НФаУ визначається ПОЛ А2.2-32-022 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти в НФаУ».

Інструктаж з проходження виробничої фармацевтичної практики з фармацевтичної хімії, а також бланки звітної документації надані за посиланням.

 

***********************************************************************************************

Звітну документацію з проходження виробничої фармацевтичної практики Ви можете здати на перевірку та пройти тести для отримання заліку за посиланням!!!

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4040

***********************************************************************************************

 

 

Print Friendly, PDF & Email