Освітні компоненти

ОБОВ’ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Фармацевтична хімія

Промислова токсикологія

ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ

Стандартизація лікарських засобів

Фізико-хімічні фактори дії ліків

Молекулярний дизайн потенційних АФІ

Лікарська та аналітична токсикологія

Токсикологічна хімія

Актуальні питання наркоманії та токсикоманії

Методи хіміко-токсикологічного аналізу

Основи токсикологічної хімії та клінічної токсикології

Medical and Analytical Toxicology

Toxicological Chemistry

Current Issues of Drug Addiction and Toxic Addiction

 

Print Friendly, PDF & Email