Атестацiя здобувачiв вищоi освiти

Розклад атестації та консультацій на факультетах

Розклад екзаменів та консультацій на фармацевтичному факультеті для зво Фм20(4.10д)-03,04гр_червень_2024

РОЗКЛАД Атестації та консультацій факультету з підготовки іноз громадян Фм19-(5.0д)_червень_2024

РОЗКЛАД Атестації та консультацій на фармацевтичному факультеті_червень_2024

РОЗКЛАД Атестації та консультацій факультеті медико-фармацевтичних технологій_червень_2024

РОЗКЛАД Атестації та консультацій факультету ФТМ_червень_2024

****************************************************************************************************************

Підготовка до Державної атестації здобувачів вищої освіти

https://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/view.php?id=4885

******************************************************************************************************************

Атестація здобувачів вищої освіти на сайті НФаУ

https://nuph.edu.ua/atestaciya-zdobuvachiv-vishhoi-osviti/

******************************************************************************************************************

Тематика кваліфікаційних робіт кафедри медичної хімії:

  1. Молекулярний дизайн, цілеспрямований синтез, вивчення фізико-хімічних властивостей та доведення будови нових біологічно активних органічних речовин;

  2. Оптимізація пошуку нових біологічно активних речовин з використанням комп’ютерних технологій (молекулярний докінг, комп’ютерний прогноз фармакологічної активності);

  3. Використання in silico технологій в прогнозуванні біологічної активності, токсичності, канцерогенності та фармакокінетичного профілю нових субстанцій (ADMET- властивостей);

  4. Прогнозування ймовірних шляхів метаболізму потенційних біологічно активних речовин;

  5. Хемоінформаційні дослідження молекулярної подібності БАР;

  6. Докінгові дослідження молекулярних механізмів дії нових синтезованих сполук;

  7. Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва;

  8. Аналіз біологічно активних речовин та хіміко-токсикологічний аналіз;

  9. Підбір і порівняльна характеристика методів кількісного визначення в різних видах лікарських форм;

  10. Визначення кількісного вмісту діючих речовин у дієтичних добавках.

**********************************************************************************************************

Освітня програма “Фармація”

Програма комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

Program of comprehensive practice-oriented qualification exam in pharmacy 

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

Methodological recommendations in preparation for the comprehensive practice-oriented qualification examination in pharmacy

************************************************************************************************************

Освітня програма “Клінічна фармація”

Програма комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації_КФ

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації_КФ

************************************************************************************************************

Освітня програма “Технології парфумерно-косметичних засобів”

Програма комплексного практично-орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації_ТПКЗ

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично- орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації_ТПКЗ

************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email