Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

Кафедра медичної хімії створена в 2004 році, входить до складу  факультету з підготовки іноземних громадян і є однією з випускових кафедр Національного фармацевтичного університету. Кафедра веде підготовку здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях.

На кафедрі медичної хімії плідно працює колектив викладачів, який налічує 4 доктори наук, 9 кандидатів наук, серед яких 3 професора, 7 доцентів, та 2 асистенти. Очолює кафедру доктор фарм. наук, професор Перехода Ліна Олексіївна. На кафедрі медичної хімії для здобувачів вищої освіти 3-5 курсів викладаються освітні компоненти:

 • Фармацевтична хімія (входить до переліку освітніх компонент, які представлені для складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-2. 226 Фармація, промислова фармація»)

 • Промислова токсикологія

А також освітні компоненти вільного вибору:

 • Стандартизація лікарських засобів

 • Фізико-хімічні фактори дії ліків

 • Молекулярний дизайн потенційних АФІ

 • Лікарська та аналітична токсикологія

 • Токсикологічна хімія;

 • Актуальні питання наркоманії та токсикоманії

 • Методи хіміко-токсикологічного аналізу

 • Основи токсикологічної хімії та клінічної токсикології

 • Medical and Analytical Toxicology

 • Toxicological Chemistry

 • Current Issues of Drug Addiction and Toxic Addiction

Колектив кафедри сприяє розвитку студентської науки через активну участь у всеукраїнських і міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах, наукових гуртках. На кафедрі працює студентське наукове товариство, яке щороку залучає близько 30 здобувачів вищої освіти для проведення наукових досліджень за науковими напрямками роботи кафедри.

Науково-дослідна робота займає одне з провідних місць в діяльності кафедри, основні напрямки якої наразі включають:

 • хімічний синтез і аналіз біологічно активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження;

 • фармакологічні дослідження біологічно активних речовин і лікарських засобів синтетичного походження, їх застосування у медицині;

 • розробка нових методів аналізу лікарських засобів з метою виявлення фальсифікованої продукції;

 • розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного та промислового виробництва.

Print Friendly, PDF & Email