Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

МІЖНАРОДНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ «MODERN CHEMISTRY OF MEDICINES», 18 ТРАВНЯ 2023

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство освіти і науки України
Національний фармацевтичний університет
Кафедра фармацевтичної хімії
Кафедра медичної хімії
Кафедра загальної хімії
Кафедра аналітичної хімії та аналітичної токсикології

Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

Міжнародна internet-конференція «Modern chemistry of medicines», 18 травня 2023

МІЖНАРОДНА INTERNET-КОНФЕРЕНЦІЯ
«MODERN CHEMISTRY OF MEDICINES»

 ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь Міжнародній internet-конференції «Modern chemistry of medicines», яка відбудеться 18 травня 2023 року (Посвідчення Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» № 550 від 19.12.2022 року).

 Матеріали, оформлені згідно з вимогами, надсилайте до 1 травня 2023 року через реєстраційну форму.

МЕТА

Імплементація досягнень фармацевтичної науки в практичну діяльність фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, аналіз та узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів одержаних у результаті наукових досліджень у галузі хімії ліків.

Під час роботи конференції планується:

 • обговорення нових наукових і практичних результатів застосування сучасних підходів до розробки нових лікарських засобів;

 • обмін думками та пошук нових пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі хімії ліків;

 • розширення наукового співробітництва між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами України та зарубіжжя;

 • обговорення перспектив імплементації наукових досліджень в освітню діяльність;

У рамках конференції запланована секція «Перші кроки в науці», у якій будуть представлені доповіді здобувачів освіти ЗВО, коледжів та закладів середньої освіти І–ІІІ ступенів за тематикою конференції.

Під час конференції плануються лекції, майстер-класи, вебінари та круглі столи.

 ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

 • молекулярний дизайн та синтез нових біологічно активних речовин;

 • фармацевтичний аналіз та стандартизація лікарських засобів промислового та аптечного виробництва;

 • розробка та оптимізація методів контролю якості лікарських засобів, дієтичних добавок та косметичних засобів;

 • фітохімічні дослідження та стандартизація лікарської рослинної сировини;

 • хіміко-токсикологічний аналіз;

 • хімічні аспекти фармакологічних досліджень;

 • аналітичний супровід сучасної фармацевтичної розробки;

 • організаційні підходи до забезпечення якості лікарських засобів;

 • фармацевтична освіта в Україні та світі: хімічний вектор.

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЄМО

Науковців, фахівців медичної, фармацевтичної та хімічної галузі – магістрантів, докторантів, викладачів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів, співробітників фармацевтичних підприємств, фармацевтичних фірм, здобувачів освіти ЗВО, коледжів та закладів середньої освіти І–ІІІ ступенів.

ФОРМА УЧАСТІ

Заочна (тільки публікація тез), дистанційна участь. За результатами конференції учасники одержать Сертифікат. Матеріали конференції (збірник та сертифікати) будуть розміщені на сторінці конференції.

Участь у конференції та публікація тез – безкоштовні!

Для участі у конференції до 1 травня 2023 р. необхідно заповнити реєстраційну форму та прикріпити файл у форматі *.doc або *.docx (на одні тези слід заповнювати одну реєстраційну форму, незалежно від кількості авторів).

Результати реєстрації, рецензування та прийняття матеріалів можна відстежувати за посиланням.

РОБОЧІ МОВИ

Українська, англійська.

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

Назва файлу – мовою матеріалів за прізвищем першого автора: Криськів.docx. Якщо один автор надсилає кілька тез, до назви файлу слід додавати цифру: Криськів1.docx і заповнити ще раз реєстраційну форму.

Структура

Назва роботи наводять ВЕЛИКИМ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ; на наступному рядку зазначають прізвище та ініціали автора (авторів), нижче – повна назва закладу, місто, країна; нижче – Email автора, з яким можна вести листування. Через порожній рядок подають основний текст. Допускається наявність таблиць, схем та рисунків (згруповані об’єкти, обтікання – у тексті).

Тези повинні містити: вступ, мета, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки.

Роботи секції «Перші кроки в науці» можуть бути теоретичного та оглядового характеру.

Вимоги до оформлення

Тези (1–2 повні сторінки формату А4) без нумерації сторінок, підготовлені у редакторі Microsoft Word (не нижче 2003) у файлі з розширенням *.doc або *.docx; усі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,0; інтервал перед і після абзацами – 0 (відсутній); абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання за шириною; переноси – автоматичні. Мова тез – українська або англійська, з коректною граматикою та орфографією.

Хімічні формули та схеми подають у формі рисунків, математичні – з використанням вбудованого редактора Microsoft Equation, рисунки – у форматі *.jpg, *.png або *.tiff.

Скорочення в назві тез заборонені; абревіатуру зазначають після першого згадування в тексті і не змінюють протягом усієї роботи; слід використовувати систему одиниць СІ.

 Зразок оформлення

 СИНТЕЗ ПОХІДНИХ ТІЄНОПІРИМІДИНУ
Власов С.В., Северіна Г.І.
Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна
vlasov@gmail.com

Вступ. Текст …
Мета. Текст…
Матеріали та методи. Текст …
Результати та їх обговорення. Текст…
Висновки. Текст…

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Алла КОТВІЦЬКА – ректор Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, голова організаційного комітету;

Андрій ФЕДОСОВ – перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;

Інна ВЛАДИМИРОВА – проректор з науково-педагогічної роботи Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;

Вікторія ГЕОРГІЯНЦ – завідувач кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заступник голови організаційного комітету;

Ліна ПЕРЕХОДА – завідувач кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;

Ірина ЖУРАВЕЛЬ – завідувач кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор хімічних наук, професор;

Сергій КОЛІСНИК – завідувач кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;

Олег КРИСЬКІВ – доцент кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент (відповідальний секретар);

Сергій ВЛАСОВ – професор кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;

Ілля ПОДОЛЬСЬКИЙ – доцент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент;

Наталія СМЄЛОВА – асистент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук;

Галина ГРИГОРІВ – асистент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук;

Маргарита СУЛЕЙМАН – доцент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Ігор БИЛОВ – доцент кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Олена КОВАЛЬСЬКА – доцент кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Олександр МАСЛОВ – асистент кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету.

Відповідальний секретар:
к. фарм. н., доц. Криськів Олег Степанович
+38(068)918-65-26
pharmchem100@nuph.edu.ua

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Микола ГОЛІК – декан фармацевтичного факультету Національного фармацевтичного університету, професор кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор;

Ганна СЕВЕРІНА – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, доцент;

Ольга ГОЛОВЧЕНКО – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Ольга МИХАЙЛЕНКО – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Наталія БЕВЗ – доцент кафедри фармацевтичної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Ольга АНТОНЕНКО – доцент кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент;

Алла КОВАЛЬ – доцент кафедри загальної хімії Національного фармацевтичного університету, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Print Friendly, PDF & Email