Коваленко Зоя Іванівна

Коваленко Зоя Іванівна

Коваленко Зоя Іванівна,  кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Закінчила: Харківський фармацевтичний інститут (1985).

Творчий шлях: провізор-рецептар ЦРА № 128 м. Киів (1985-1986);  аспірант кафедри органічної хімії Харківського фармацевтичного інституту (1986-1989);  асистент кафедри органічної хімії (1989-1996);  доцент кафедри органічної хімії (1996-2010);  заступник декана з підготовки іноземних громадян (доуніверситетська підготовка) (2009-2015);  завідувач кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2010-2023);  доцент кафедри медичної хімії ( з 01.09.2023 до тепер).

Кандидатська дисертація: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних 4-ацетил- та 4-(1’,5’-дифенілпіразолініл-3’)оксанілових кислот» (1990).

Напрями наукових досліджень: пошук біологічно активних речовин в ряду похідних нітрогеновмісних гетероциклів, синтез органічних речовин, харчові технології, розробка та запровадження в навчальний процес методичних матеріалів щодо доуніверситетської підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства для вступу у заклади освіти України тощо.

Науково-методичні здобутки: автор понад 100 публікацій, зокрема: 8 авторських свідоцтв, 2 патенти, підручники, посібники, статті, тези доповідей, методичні розробки тощо.

Нагороди:

Почесна грамота МОН (2001);

Почесне звання «Відмінник освіти України» (2005);

Нагрудний знак «Петро Могила»(2008);

Почесна грамота Виконкому Харківської міської Ради (2011);

Почесна грамота МОЗ України (2016, 2021);

Почесна грамота НФаУ (2010, 2020, 2021);

Подяка фармацевтичної спільноти (2020);

Почесне звання «Заслужений викладач НФаУ» (2020).

Викладання дисциплін:

фармацевтична хімія;

лікарська та аналітична токсикологія;

доуніверситетська підготовка іноземних громадян.

Print Friendly, PDF & Email