Наукові семінари

Впродовж семестру 2023

Цикл вебінарів від EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES & RESEARCH

«ON BEING A SCIENTIST»

“RESEARCH METHODS (INTRODUCTION)«

Кожен цикл онлайн-семінарів тривалістю 10 годин

Брали участь Ірина Сич, Олена Бевз

За результатами вебінару одержані відповідні сертифікати

***************************************************************************************************************************

29 травня – 5 червня 2023

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) за темою:

«Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід»

Доцент кафедри медичної хімії Віталій Яременко взяв участь у практичних вебінарах в рамках міжнародного підвищення кваліфікації за темою «Академічна доброчесність та тайм-менеджмент при підготовці наукових робіт: зарубіжний та вітчизняний досвід».

Тривалість вебінарів 45 годин 1,5 кредити ЄКТС

http://www.iesfukr.org/article/181

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

8 травня – 15 травня 2023

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) за темою:

«Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD ) в країнах Європейського Союзу та Україні»

Доцент кафедри медичної хімії Віталій Яременко взяв участь у практичних вебінарах в рамках міжнародного підвищення кваліфікації за темою «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD ) в країнах Європейського Союзу та Україні».

Тривалість вебінарів 45 годин 1,5 кредити ЄКТС

http://www.iesfukr.org/article/170

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

 

12 травня 2023

В рамках проведення серії факультативних лекцій від стейкхолдерів для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» було проведено лекцію «Криміналістика та основи судової експертизи».

На засідання клубу «Хімія і не тільки» було запрошено завідувачку сектору біологічних, ветеринарних та грунтознавчих досліджень лабораторії фізичних, хімічних, біологічних та молекулярно-генетичних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса» к.вет.н. Булавіну Вікторію Сергіївну, яка для здобувачів вищої освіти прочитала факультативну лекцію «Криміналістика та основи судової експертизи».

На лекції були присутні 87 здобувачів вищої освіти 1 – 3 курсів освітньої програми «Фармація» та викладачі кафедри медичної хімії, кафедри фармацевтичної хімії, кафедри загальної хімії та кафедри аналітичної хімії та аналітичної токсикології.

На завершення зустрічі пані Вікторія запросила усіх бажаючих відвідати з екскурсією ННЦ “ІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса”, зокрема, Науково-прикладний музей.

***************************************************************************************************************************

 

2 травня 2023

Кафедрою медичної хімії для здобувачів вищої освіти 4 та 5 курсів був проведений науково-практичний семінар «ОФОРМЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ НА ЗДОБУТТЯ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ».

Завідувачкою кафедри медичної хімії, д.фарм.н., професором Ліною ПЕРЕХОДОЮ було організовано семінар, на якому відповідальна за СНТ кафедри, к.фарм.н., доцент Маргарита СУЛЕЙМАН розповіла про вимоги, що висуваються до кваліфікаційних робіт, до оформлення основного матеріалу та супровідних документів. Асистентка кафедри, к.фарм.н. Олена БЕВЗ надала поради щодо оформлення матеріалів кваліфікаційних робіт для захисту у вигляді презентацій, надала структуру доповіді, порадила читабельні шрифти, які використовуються в презентаціях відомими спікерами, дала пораду щодо оформлення наглядного матеріалу, вибору фону слайду та ін.

В семінарі взяли участь магістранти кафедри та їх керівники.

***************************************************************************************************************************

03 квітня – 12 травня 2023 р.

Міжнародне підвищення кваліфікації (стажування) за темою

«Академічна доброчесність»

Доцент закладу вищої освіти кафедри медичної хімії Ілля Подольський пройшов міжнародне наукове стажування для освітян (онлайн) «Академічна доброчесність». Програма реалізовувалась на базі Вищої Духовної Семінарії (SAC) в Ольтажеві (Польща). Метою стажування було ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.

Тривалість – 180 годин (6 кредитів ECTS).

https://www.iiasc.org/adonlinemay2020/

За результатами стажування був одержаний відповідний сертифікат.

***************************************************************************************************************************

23 березня 2023

 

В рамках проведення серії факультативних лекцій від стейкхолдерів для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» було запрошено хіміка-аналітика з фармацевтичної розробки R&D центру АТ «Київмедпрепарат», яке є партнером Корпорації «Артеріум» Тимофієнка Михайла із лекцією «Рідинна хроматографія в аналізі лікарських засобів».

На лекції були присутні здобувачі вищої освіти 2 та 3 курсів освітньої програми «Фармація», а також 3 та 4 курсів освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» та науково-педагогічні працівники структурних підрозділів Національного фармацевтичного університету.

Відповідальні кафедри за організацію зустрічі здобувачів вищої освіти НФаУ із лектором підприємства – кафедра фармацевтичної хімії (завідувачка кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Вікторія Георгіянц, доцент ЗВО, кандидат фармацевтичних наук, доцент Наталія Бевз), кафедра медичної хімії(завідувачка кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Ліна Перехода, асистентка, кандидат фармацевтичних наук Олена Бевз) та кафедра загальної хімії (завідувачка кафедри, доктор фармацевтичних наук, професор Ірина Журавель, доцент ЗВО, кандидат фармацевтичних наук, доцент Ольга Антоненко).

***************************************************************************************************************************

 

16 березня 2023

 

В рамках проведення серії факультативних лекцій від стейкхолдерів для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація»  було запрошено  хіміка-аналітика з фармацевтичної розробки R&D центру АТ «Київмедпрепарат», яке є партнером Корпорації «Артеріум» Тимофієнка Михайла із лекцією «Спектрофотометрія в аналізі лікарських засобів».

На лекції були присутні здобувачі вищої освіти 2 та 3 курсів освітньої програми «Фармація» та викладачі кафедри фармацевтичної хімії та кафедри медичної хімії.

Пан Михайло розповів про можливості використання методів спектрофотометрії у фармацевтичному аналізі. У своїй доповіді лектор підкреслив можливості та надзвичайний потенціал застосування спектральних методів для перевірки та забезпечення якості продукції та підкреслив широту застосування.

У другій частині лектор відповів на питання здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників кафедр.

***************************************************************************************************************************

6 березня – 13 березня 2023

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) за темою:

«Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та України»

Доценти кафедри медичної хімії Віталій Яременко, Маргарита Сулейман, Наталія Кобзар взяли участь у практичних вебінарах в рамках міжнародного підвищення кваліфікації за темою «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та України».

Тривалість вебінарів 45 годин 1,5 кредити ЄКТС

http://www.iesfukr.org/article/150

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

 

30 січня – 06 лютого 2023

Міжнародне підвищення кваліфікації (вебінар) за темою:

«Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні»

Асистентка кафедри медичної хімії Олена Бевз взяла участь у практичних вебінарах в рамках міжнародного підвищення кваліфікації за темою «Академічна доброчесність при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні».
Тривалість вебінарів 45 годин 1,5 кредити ЄКТС

http://www.iesfukr.org/event/49

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

11-15 листопада 2022

Цикл вебінарів за темою «On Being a Scientist Course»

Асистентка кафедри медичної хімії Олена Бевз взяла участь у практичних вебінарах за темою «On Being a Scientist Course». Тривалість вебінарів 10 годин 0,3 кредити ЄКТС

https://academeofscience.com/

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

 07-11 листопада 2022

Цикл вебінарів за темою  «Introduction of systematic review and meta-analysis course»

Завідувачка кафедри медичної хімії Ліна Перехода та доцент ЗВО кафедри медичної хімії Віталій Яременко взяли участь у циклі вебінарів за темою  «Introduction of systematic review and meta-analysis course». Тривалість заходу 14 годин 0,4 кредиту ЄКТС.

https://academeofscience.com/

За результатами циклу були одержані відповідні сертифікати

*************************************************************************************************************************

20 жовтня та 12 січня 2022, м. Харків

Практичні вебінари за темою:

«Інструменти візуалізації навчального контенту на прикладі інтерактивної дошки Miro»

Завідувачка кафедри медичної хімії Ліна Перехода, доцент ЗВО та асистент кафедри медичної хімії Ірина Сич та Олена Бевз взяли участь у практичних вебінарах за темою  «Інструменти візуалізації навчального контенту на прикладі інтерактивної дошки Miro». Тривалість вебінарів 2 години 0,06 кредиту ЄКТС та  3 години 0,1 кредиту ЄКТС

https://youtu.be/uVMZ7SJ1PCc

За результатами вебінарів були одержані відповідні сертифікати

***************************************************************************************************************************

09-14 вересня 2022

Цикл вебінарів за темою «Research methods (introduction) course»

Асистентка кафедри медичної хімії Олена Бевз взяла участь у практичних вебінарах за темою «Research methods (introduction) course». Тривалість вебінарів 8 годин 0,3 кредити ЄКТС.

https://academeofscience.com/

За результатами вебінарів був одержаний відповідний сертифікат

***************************************************************************************************************************

08 вересня 2022, м. Харків

Практичний вебінар за темою:  «Moodle. Pеалізація компетентнісного підходу в освіті»

 Доценти ЗВО кафедри медичної хімії Ірина Сич, Наталія Кобзар, Маргарита Сулейман взяли участь у практичному вебінарі за темою  «Moodle. Pеалізація компетентнісного підходу в освіті». Тривалість заходу 2 години 0,06 кредиту ЄКТС

https://youtu.be/S4RkbKo3mFs

За результатами вебінару були одержані відповідні сертифікати

*****************************************************************************************************************************

Архів семінарів

Семінари_2022

Семінари_2021

Семінари_2020

Семінари_2019

Семінари_2018

Семінари_2017

Print Friendly, PDF & Email