Новини СНТ

8 грудня 2021

Відбулось секційне засідання гуртка студентського наукового товариства кафедри медичної хімії в рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE».

15 здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання, членів СНТ кафедри, презентували свої доповіді з результатами своєї науково-дослідної роботи.

За результатами засідання визначено переможців:

Дипломом I ступеня нагороджено КОВАЛЬ Марину за доповідь на тему: «Використання методу тонкошарової хроматографії для  ідентифікації азитроміцину в стічних водах» (науковий керівник: д. фарм. н., проф. Ліна ПЕРЕХОДА).

Дипломом II ступеня нагороджено :

ПОГУЛЯЙ Аліну за доповідь на тему: «Вплив комбінованого застосування вітамінів С та D на мікроскопічний склад сечі щурів» (науковий керівник: д. фарм. н., доц. Ілля ПОДОЛЬСЬКИЙ);

ЕЛАУАМ Фатімузахру за доповідь на тему: «Исследование нового 2,3,4-тризамещенного тиазолина, содержащего морфолиновый фрагмент» (наукові керівники: к.фарм.н., ас. Ганна ЄРЬОМІНА, к.фарм.н., доц. Зінаїда ЄРЬОМІНА).

Дипломом III ступеня нагороджено :

ОСТАПЕНКО Поліну за доповідь на тему: «Планування синтезу і оптимізація фармакологічного скринінгу нових основ Манніха» (науковий керівник: к.фарм.н., ас. Ганна ЄРЬОМІНА);

СТРОГОНОВУ Анастасію за доповідь на тему: «Розробка методик контролю якості деквалінію хлориду в комбінованих таблетках для розсмоктування» (наукові керівники: к.фарм.н., ас. Олена БЕВЗ, к.фарм.н., доц. Наталія КОБЗАР);

ТКАЧУК Оксану за доповідь на тему: «Визначення діючої речовини у дієтичній добавці “L-глютамін”» (науковий керівник: к.фарм.н., доц. Марина РАХІМОВА).

Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!

Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ

7 грудня 2021

В Національному фармацевтичному університеті відбулося підведення підсумків конкурсу «Краще студентське наукове товариство НФаУ» у рамках ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE». На пленарному засіданні конференції співробітників нашої кафедри нагороджено почесною подякою за значний внесок у професійне становлення майбутніх фахівців.

 З натхненням працюємо і надалі!

Новини СНТ Новини СНТ

1 грудня 2021

Магістрант Хаіті Юнес разом зі своїм науковим керівником Єрьоміною Зінаїдою Григорівною обговорюють результати експериментальних досліджень та працюють над написанням тез доповіді для участі у конференції.

Новини СНТ  Новини СНТ

25 листопада 2021

Член СНТ кафедри медичної хімії Остапенко Поліна разом з викладачами Іллею Подольським, Ганною Єрьоміною, Ольгою Віслоус, Маргаритою Сулейман, Ліною Гріневич прийняли участь у міському профорієнтаційному заході – спеціалізованій виставці «Освіта Харківщини».

Новини СНТ Новини СНТ

Новини СНТ Новини СНТ

*******************************************************************************************************

Шановні здобувачі вищої освіти, члени СНТ кафедри медичної хімії!

Запрошуємо до написання наукової роботи на нашій кафедрі! 

Запрошуємо талановитих студентів взяти участь у соціальній програмі Scolarship від сервісного центру iFix, метою якої є підтримка перспективної та цілеспрямованої наукової молоді. В рамках програми кожен студент має право взяти участь у конкурсі наукових робіт, переможцям якого буде надано грант на навчання у Національному фармацевтичному університеті в сумі 10 000 грн. для учасника, який посів перше місце та 5 000 грн – друге місце.

Участь в конкурсі складається з декількох кроків: вибір теми конкурсної роботи; реєстрація на сторінці конкурсу за посиланням https://ifix.ua/scholarship/;

підготовка раніше не опублікованої роботи; відправлення роботи на перевірку; оцінка роботи незалежним журі; захист роботи перед журі.

Термін подання конкурсної роботи: 22.11.2021 до 28.02.2022 року.

Детальна інформація щодо умов участі у конкурсі розміщена за посиланням: https://ifix.ua/scholarship/

Шановні здобувачі вищої освіти! 

Запрошуємо вас до участі у проєкті «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні»!

Представництво ЄС в Україні в рамках проєкту «Інформаційна підтримка мереж ЄС в Україні» проводить Всеукраїнську онлайн-Євровікторину для студентів. Мета онлайн-Євровікторини полягає в сприянні розширенню світогляду молоді, формуванню їх громадянської позиції, європейської ідентичності, мотивації досягати високих результатів у навчанні. Участь у заході передбачає поглиблення знань студентів щодо зафіксованого у Конституції України стратегічного курсу нашої держави на євроінтеграцію, життя в країнах ЄС, європейської культури, історії, історії, освіти, молодіжної політики.

Євровікторина охоплюватиме п’ять тематичних блоків:

 Що таке Європейський Союз;

 Европейська культура;

 Життя в ЄС;

 Розвиток ЄС;

 Що зараз на порядку денному в ЄС.

Всеукраїнська онлайн-Євровікторина проходитиме у три етапи – після кожного визначатимуться кращі гравці.

Для участі у онлайн-Євровікторині потрібно зареєструватися  за посиланням:  www.euroquiz.org.ua/euroquiz  до  31 грудня 2021 року.

Бажаємо успіхів!

 

12 листопада 2021

Магістрант кафедри медичної хімії під керівництвом доц. Єрьоміної З.Г. проводить комп’ютерні дослідження з пошуку нових лікарських засобів.

Новини СНТ Новини СНТ

1-3 листопада 2021

“Цікава наука”

Члени СНТ кафедри медичної хімії проводять дослідження з якості субстанцій та лікарських форм під керівництвом к. фарм. н., ас. Єрьоміної Г.О.

Новини СНТ Новини СНТ

28 вересня 2021

Науковий семінар «Основні принципи академічної доброчесності»

 Проф. Переходою Ліною Олексіївною та ас. Єрьоміною Ганною Олександрівною проведено науковий семінар для членів СНТ кафедри медичної хімії. Семінар був присвячений дотриманню принципів академічної доброчесності при написанні випускної кваліфікаційної роботи.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право;

  • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

 Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

  • дотримання норм законодавства про авторське право;

  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Новини СНТ

15 вересня 2021

 Члени СНТ кафедри медичної хімії разом з викладачем к. фарм. н., ас. Єрьоміною Ганною Олександрівною під керівництвом к. біолог. н., ас. Литкіна Дмитра Віталійовича відвідали навчально-наукову тренінгову лабораторію медико-біологічних досліджень навчально-наукового інституту прикладної фармації. Дмитром Віталійовичем було ознайомлено студентів із сучасними технологіями та обладнанням, розглянуто основні правила і особливості проведення біологічних досліджень та охарактеризовано методики виконання протизапальної, ноотропної, аналгетичної, протисудомної біологічної активності, які можна дослідити на базі лабораторії.

Новини СНТ

9 вересня 2021

Члени СНТ кафедри медичної хімії разом з викладачами к.фарм.н., доц. Єрьоміною З.Г., к.фарм.н., ас. Єрьоміною Г.О. відвідали Державну науково-дослідну Лабораторію з контролю якості лікарських засобів Навчально-наукового тренінгового центру хіміко-технологічних досліджень навчально-наукового інституту прикладної фармації. Було розглянуто особливості проведення аналізу методами тонкошарової хроматографії та хромато-мас-спектрометрії к.фарм.н., ас. Смеловою Наталією Миколаївною, особливості контролю якості води очищеної – провідним фахівцем Ковпак Ларисою Анатоліївною.

Новини СНТ

18 червня 2021

Відбувся захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти факультету по підготовці іноземних громадян, фармацевтичного факультету та факультету фармацевтичних технологій та менеджменту. Магістранти гідно представили свої наукові здобутки, нагороди та сертифікати і отримали позитивні оцінки.

Вітаємо і бажаємо кар’єрного росту та процвітання!

Новини СНТ

Магістранти Дар’я ЗАПОРОЖЕЦЬ, Дар’я ЗОЛОТАРЬОВА та Володимир ГОЛІК разом з керівниками працюють над доповіддю та презентацією для підготовки до захисту в Екзаменаційній комісії.

Новини СНТ

29 квітня 2021

У рамках І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «YOUTH PHARMACY SCIENCE» 29 квітня 2021 р. на кафедрі медичної хімії  відбулось секційне засідання СНТ за напрямками конференції «Синтез фізіологічно активних речовин» і «Стандартизація ліків та фармацевтичний аналіз».

Студенти та молоді науковці мали змогу представити свої наукові роботи за відповідними науковими напрямами. Всі учасники представили свої напрацювання і поділилися своїми науковими дослідженнями, за що були нагороджені дипломами і почесними грамотами.

Вітаємо учасників і бажаємо подальших успіхів та натхнення!

Новини СНТ

Новини СНТ

Новини СНТ

Студентка СНТ кафедри медичної хімії Яна Здоровик проводить тест “Розчинення”, виконуючи наукові дослідження за темою кваліфікаційної роботи.

Новини СНТ

Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ

Новини СНТ Новини СНТ Новини СНТ

Новини СНТ

Новини СНТНовини СНТ

Новини СНТНовини СНТ

Новини СНТ

Print Friendly, PDF & Email