Фармація заочне

Дисципліна: “Фармацевтична хімія”

 

http://sms.nuph.edu.ua/

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=174

*******************************************************************************************

*******************************************************************************************

 

Модуль I

Завдання до аудиторної контрольної роботи, ЗМ та ПК

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю 1

Календарні плани лекцій і лабораторних  занять

Календарний план лекцій КФм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять КФм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лекцій ТПКЗм18(5.6з) 4к (7сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять ТПКЗм18(5.6з) 4к (7сем)_21-22

Календарний план лекцій ТПКЗм19(4.6з)дв 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять ТПКЗм19(4.6з)дв 3к (5сем)_21-22

Календарний план лекцій ТПКЗм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять ТПКЗм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лекцій ТПКЗм19(4.6з)фарм. 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять ТПКЗм19(4.6з)фарм 3к (5сем)_21-22

Календарний план лекцій Фм18(5.6з) 4к (7сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять Фм18(5.6з) 4к (7сем)_21-22

Календарний план лекцій Фм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять Фм19(4.6з)мед 3к (5сем)_21-22

Практичні навички

1_Взяття наважки

2_Вимірювання об’ємів рідини

*********************************************************

Модуль II

Завдання до аудиторної контрольної роботи, ЗМ та ПК

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до аудиторної контрольної роботи та ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Практичні навички

3_Титрування

4_Робота на іономірі

*********************************************************

Модуль III

Завдання до аудиторної контрольної роботи, ЗМ та ПК

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю 3

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Календарний план лекцій КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарный план лабораторных занятий КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарний план лекцій КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарный план лабораторных занятий КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарний план лекцій КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарный план лабораторных занятий КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарний план лекцій КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарный план лабораторных занятий КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарний план лекцій КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Календарный план лабораторных занятий КФм17(5.6з) 5к (9сем)_21-22

Практичні навички

5_Робота на рефрактометрі

6_Робота на поляриметрі

*********************************************************

Модуль IV

Завдання до аудиторної контрольної роботи, ЗМ та ПК

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до аудиторної контрольної роботи та підсумкового модульного контролю 4

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Календарний план лекцій Фм17(4,6з)мед 5к (9сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять Фм17(4.6з)мед 5к 9(сем)_21-22

Практичні навички

7_Робота на ФЕК

8_Робота на спектрофотометрі

*********************************************************

Державні іспити

Перелік питань до держатестації

Методичні рекомендації КРОК-2_(фармацевтична хімія) для студентів заочного відділення

Print Friendly, PDF & Email