Фармація

 

Дисципліна: “Фармацевтична хімія”

*************************************************************************************

http://sms.nuph.edu.ua/

http://tests.nuph.edu.ua/course/index.php?categoryid=34

http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/course/index.php?categoryid=174

*************************************************************************************

Розклад ЛЕКЦІЙ на кафедрі та online на платформі ZOOM для студентів денної форми навч_27.09-09.10.2021

*************************************************************************************

Модуль I 

Календарні плани лекцій і лабораторних  занять

Календарний план лекцій ТПКЗм19(4.10д) 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять ТПКЗм19(4.10д) 3к (5сем)_21-22

Календарний план лекцій Фм19(3.10д)мед 3к (5сем)_21-22

Календарний план лабораторних занять Фм19(3.10д)мед 3к (5сем)_21-22

Змістові модулі

Перелік тестових завдань до змістового модульного контролю 1

Перелік тестових завдань до змістового модульного контролю 2

Підсумковий контроль

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до підсумкового модульного контролю 1

Практичні навички

1_Взяття наважки_укр

2_Вимірювання об’ємів рідини_укр

*********************************************************

Модуль II 

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Календарно-тематичний план лекцій Фм18(3,10д)мед 01 гр

Календарно-тематичний план лабораторних занять Фм18(3,10д)мед 01 гр

Календарно-тематичний план лекцій Фм17(4.10д) 07-10 гр

Календарно-тематичний план лабораторних занять Фм17(4.10д) 07-10 гр

Календарно-тематичний план лекцій ТПКЗм18(4.10д) 01-04 гр

Календарно-тематичний план лабораторних занять ТПКЗм18(4,10д) 01-04 гр

Змістові модулі

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до змістового модулю 3

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до змістового модулю 4

Підсумковий контроль

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 2

 

Практичні навички

3_Титрування_укр

4_Робота на іономірі_укр

Олімпіада

І тур_препарати

*********************************************************

Модуль III 

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Змістові модулі

Перелік тестових завдань до змістового модулю 5

Перелік тестових завдань до змістового модулю 6

Підсумковий контроль

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до підсумкового модульного контролю 3

Практичні навички

5_Робота на рефрактометрі_укр

6_Робота на поляриметрі_укр

 

*********************************************************

Модуль IV  

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Календарно-тематичний план лекцій 4 курс Фм17(3,10д) мед. 01 гр.

Календарно-тематичний план лабораторних занять 4 курс Фм17(3,10д) мед. 01 гр.

Календарно-тематичний план лекцій 5 курс Фм16(5,0д) 09-12 гр.

Календарно-тематичний план лабораторних занять 5 курс Фм16(5,0д )09-12 гр

Змістові модулі

Підсумковий контроль

Перелік теоретичних питань і тестових завдань до підсумкового модульного контролю 4

Практичні навички

7_Робота на ФЕК_укр

8_Робота на спектрофотометрі _укр

*********************************************************

Дисципліна: “Стандартизація лікарських засобів”

Модуль I 

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

Змістові модулі

Перелік теоретичних питань до ЗМ 1 з дисципліни Стандартизації ЛЗ

Перелік теоретичних питань до ЗМ 2 з дисципліни Стандартизації ЛЗ

Підсумковий контроль

Перелік теоретичних итань до ПМК з дисципліни Стандартизації ЛЗ

Критерії та порядок оцінювання з дисципліни Стандартизація ЛЗ

*********************************************************

Підготовка до Крок-2

Методичні рекомендації з підготовки до КРОК-2

*********************************************************

Державні іспити

Перелік-питань-до-держатестації

Методичні рекомендації з підготовки до комплексного практично- орієнтованого кваліфікаційного іспиту з фармації

*********************************************************

 

Загальна інформація

 

Print Friendly, PDF & Email