Навчальна робота

 

Календарні плани лекцій, семінарів і лабораторних занять

3-й курс

4-й курс

Календарные_планы_Фм14_(4к_(7сем)_ИН_17-18

Календарні_плани_Фc14_4к_(7сем)_ФФ_17-18

5-й курс

Календарні_Плани_ Фс13_5к_(9сем)_ФФ_17-18

Питання до змістових та підсумкових контролей

(Вопросы содержательных и итогового контролей)

3-й курс

4-й курс

Вопросы_содержательного_модуля_СМ4_4 к_7сем_ИФ_17-18

Вопросы_содержательного_модуля_СМ5_4к_7сем_ИФ_17-18

Питання_змістового_модуля_Феноли_ароматичні_аміни_4к_(7сем)_ФФ_17-18

Питання_змістового_модуля_Сульфаніламіди_4к_(7сем)_ФФ_17-18

Вопросы_к_теме_производные сульфокислот_4к_(7сем)_ИФ_17-18

Вопросы_содержательного_модуля_СМ6_4к_7сем_ИФ_17-18

5-й курс

Питання_змістового_модуля _Антибіотики_(9сем)_17-18

Питання_змістового_модуля_Гормони_5к_( 9сем)_ФФ_17-18

Питання_Підсумкового_Контролю_(5к_9сем)_2017-18

Тести_Антибіотики_аліциклічного_і_ароматичного_ряду (укр)

Державні іспити

Навички_1

Навички_2

Навички_3

Навички_4

Навички_5

Навички_6

Фармація_Перелік навичок та вмінь_ДЕК_16-17

КФ Перелік питань ДЄК 2017

TPKZ_навички_та_вміння  до_ДЕК_2016-17

TPKZ_питання  до_ДЕК_2016-17

**************

Олімпіада

Інформація_стосовно_проведення_Олімпіади_13_11_17

Приклад_аналізу_лікарської_форми

Критерії _оцінювання

***************

Практика

Календарний_план_до_практики_з_медичної_хімії

Приклад_раціональної_сумісності_ застосування_лікарських засобів

***************

Тести КРОК-2 для стандартизації

 

****************

Тести КРОК-2 для “Клінічної фармації”

 

****************

Тесты КРОК-2 для студентов иностранного факультета

Фармацевтическая химия_стандартизация_буклет для иностранного факультета_2016-2017

Фармацевтическая химия_буклет для иностранного факультета_(2012-2016)

****************

Заочна форма навчання

Завдання до аудиторної контрольної роботи

Клінічна фармація

 

Фармація

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_3к_(4,5мед)_(5сем)_17-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_4к_(5,5з)_(7сем)_17-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_2к_Фс_(3,5з)дв_мед_(3сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_2к_Фс_(2,0з)дв_КФ_(3сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_2к_Фс_(1,5з)дв_КФ_(3сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_3к_Фс (3,5з)дв_мед_(5сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_4к_Фм_(5,5з)_Ін_П_(9сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_4к_Фс_(4,5з)_мед_(7сем)_2017-18

Задания_аудиторного_и_других_видов_контроля_4к_Фм_(5,5з)_Ин_(7сем)_2017-18

Завдання_аудиторного_та_інших_видів_контролю_5к_Фс_(5,5з)_(9сем)_2017-18

Задания_аудиторного_и_других_видов_контроля_5к_Фм_(5,5з)_Ин_(9сем)_2017-18

ТПКЗ

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганічні_ЛЗ_17_18

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероциклічні_ЛЗ_17_18

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_17_18

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганіка_17_18

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероцикли_17_18

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_17_18

Завдання_для_самостійної_роботи_6_та_8_семестр_(4,5_та_5,5рн)_

ТПКЗ_аліфатичні_та_ароматичні_сполуки_2017-18_весна

Завдання_для_самостійної_роботи_8_та_10_семестр_(4,5_та_5,5рн)_ТПКЗ_природні_сполуки_17-18_весна

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Клінічна фармація

Фармація

ТПКЗ

**************

Питання до підсумкових контролей

Клінічна фармація

Фармація

ТПКЗ

**************

Державні іспити

Клінічна фармація

**************

Фармація

Перелік_навичок_та_вмінь_для_ДЕК_2017-18

ТПКЗ

Перелік_питань_для_ДЕК_ТПКЗ_2017-18

Перелік-навичок-і-вмінь_ТПКЗ_2017-18

Перелік_лікарських форм_для_ДЭК

**************

Повний комплект навчально-методичної літератури знаходиться на сайті

центру дистанційних технологій навчання

за наступною адресою:

http://pharmel.kharkiv.edu

Пробне тестування (Крок-2) для студентів:

http://tests.nuph.edu.ua  

Методичні публікації кафедри

  • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації: методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, В. В. Друговіна та ін. –Х.: НФаУ, 2015. -23с.
  • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина I : «Загальна фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Органічні лікарські речовини аліфатичного ряду.» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, І. А. Сич. – Х., НфаУ, 2015. – Сайт центру дистанційних технологій навчання. – 64 с.
  • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина III : «Лікарські речовини природного походження з групи: алкалоїдів, вуглеводів, глікозидів, вітамінів.» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, О. Л. Каменецька, І. А. Сич. – Х., НфаУ, 2015. – Сайт центру дистанційних технологій навчання. – 82 с.
  • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть I: «Общая фармацевтическая химия. Лекарственные вещества неорганической природы. Органические лекарственные вещества алифатического ряда.» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, И. А. Сыч. –Х., НфаУ, 2015. – Сайт центра дистанционных технологий обучения. – 63 с.
  • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть III: «Лекарственные вещества природного происхождения из группы: алкалоидов, углеводов, гликозидов, витаминов.» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, О. Л. Каменецкая, И. А. Сыч. –Х., НфаУ, 2015. – Сайт центра дистанционных технологий обучения. – 83 с.
  • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін. ; за заг. ред. В. А. Георгіянц. –Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
  • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів. / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, О.М. Сергієнко та ін. – Метод. розробки. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 90 с.
  • Фармацевтична хімія. Навч. посіб. для студ. вищ. фарм. навч.закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації. / За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 560 с.
  • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів. / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, А.П. Мильнікова та ін. – Метод. розробки. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 52 с.

Print Friendly