Навчальна робота

 

Календарні плани лекцій і лабораторних занять

КП_4k-_ФФ_7сем_16-17

КП_5k_ФФ_9sem-16-17

КП_4k_ИФ_7sem_16_17

КП_4_5k_ТПКЗ 7_9sem_16-_17

Курсова_робота_ФС_15(1,5з)_ДВ_КФ_16-17

КП_5k_9sem_16-17

КП_5k_КФ_9sem_16-17

Календарные_планы_3k_6сем_ИФ_СНГ_16_17

Календарні_плани_3к_6сем_ФФ_16_17

Календарні_плани_КФ_3k_6сем_16-17

Календарні_плани_КФ_4k_8сем_16-17

Календарні_плани_КФ_5k_10сем_16-17

Календарные_Планы_ИФ_ (5к_10сем)_16-17

Календарні_плани_4к_8сем_ФФ_2016-17

Календарные_планы_4к_8сем_ИФ_2016-17

Календарні_плани_Стандартизація_ЛЗ_5 к 10 сем(13-22гр)_2016-2017

Питання до підсумкових контролей

ЗМ-_антибіотики_9sem_16-17

ЗМ_гормони_-9sem_16-17

ТПКЗ_питання_4k_7sem_16-17

ТПКЗ_питання_5k_9sem__16-17

ВОПРОСЫ_СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО_МОДУЛЯ_ИФ_АНТИБИОТИКИ_(5к_10сем)_16-17

ВОПРОСЫ_ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ_АНТИБИОТИКИ_16-17

ВОПРОСЫ_СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО_МОДУЛЯ_ИФ_ГОРМОНЫ_(5к_10сем)_16-17

ВОПРОСЫ_ ИТОГОВОГО_МОДУЛЯ-4_(5к_10сем)_16-17

Вопросы содержательного модуля-2 (3к ИФ) 16-17

Державні іспити

Навички_1

Навички_2

Навички_3

Навички_4

Навички_5

Навички_6

Фармація_Перелік навичок та вмінь_ДЕК_16-17

КФ Перелік питань ДЄК 2017

TPKZ_навички_та_вміння  до_ДЕК_2016-17

TPKZ_питання  до_ДЕК_2016-17

**************

Олімпіада

Інформація по проведенню кафедрального відбіркового туру олімпіади

Результати олімпіади 27_10_2016

Зразок_відповіді_завдання_олімпіади

***************

Практика

Календарний_план_до_практики_з_медичної_хімії

Приклад_раціональної_сумісності_ застосування_лікарських засобів

***************

Тести КРОК-2 для стандартизації

БУКЛЕТ_2016р

ІДЕНТИФІКАЦІЯ_ укр

ЧИСТОТА

КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ

****************

Тести КРОК-2 для “Клінічної фармації”

Тести_Крок_2_Медична хімія 14-15

Тести_Крок_2_Медична_хімія_2016

Тести_Крок_2_Медична_хімія_ukr

****************

Тесты КРОК-2 для студентов иностранного факультета

Фармацевтическая химия_стандартизация_буклет для иностранного факультета_2016-2017

Фармацевтическая химия_буклет для иностранного факультета_(2012-2016)

****************

Заочна форма навчання

Завдання до аудиторної контрольної роботи

Клінічна фармація

Завдання_аудиторного_контролю_КФ_4,5мед_(5сем)_16-17

Завдання_аудиторного_контролю_КФ_4,5мед_(7сем)_16-17

Завдання_аудиторного_контролю_КФ_4,5_(3k_6сем)_5,5_(4k_8сем)_16-17

Завдання_аудиторного_контролю_КФ_4,5_(4к_8сем)_(5k_10сем)_16-17

Фармація

Завдання_аудиторного_контролю_2к_1,5z_dv KF_3sem__2016-2017

Завдання_аудиторного_контролю_3k_4,5med__5sem__2016-17

Завдання_аудиторного_контролю__4k_4,5med_7sem_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю__4k_Fm_5,5z_IN_7sem_2016-2017

Завдання_аудиторного_контролю__4k_5,5z_7sem_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю__5k_-fs_5,5z_9sem_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю__5k_Fm_5,5z_IN_9sem_2016-2017

Завдання_аудиторного_контролю_4k_Fm_7sem__zv_5,5_IP_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фс (5,5)(10сем)укр_2061-17

Завдання_аудиторного_контролю_1к Фм(2,0з)двКФ_(2сем)_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_1к Фс(1,5з)двКФ_(2сем)_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_2к(3,5з)ДВ мед(4сем)_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_4к_Фм (5,5)і П_(8сем)_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фм(5,5 )(10сем)ин_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фм(5,5)(8сем)_рус_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фс (4,5)мед(6сем)укр_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фс (4,5)мед(8сем)укр_2016-17

Завдання_аудиторного_контролю_Фс (5,5)(8сем)укр_2016-17

ТПКЗ

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганічні_ЛЗ_16_17

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероциклічні_ЛЗ_16_17

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_15_16

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганіка_16_17

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероцикли_16_17

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_16_17

Завдання_для_самостійної_роботи_6_та_8_семестр_(4,5_та_5,5рн)_

ТПКЗ_аліфатичні_та_ароматичні_сполуки_2016-17_весна

Завдання_для_самостійної_роботи_8_та_10_семестр_(4,5_та_5,5рн)_ТПКЗ_природні_сполуки_16-17_весна

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Клінічна фармація

Фармація

Календарні_плани_4k_Fm_7sem_5,5_zv_IP_2016-17

ТПКЗ

Календарні_плани_ТПКЗ_заочне_осінь_16-17

**************

Питання до підсумкових контролей

Клінічна фармація

Фармація

ТПКЗ

ТПКЗ_Питання_підсумкового_контролю_6_та_8_семестр_(4,5_та_5,5рн)_аліфатичні_та_ароматичні_сполуки_16-17_весна

ТПКЗ_Питання_підсумкового_контролю_8_та_10_семестр_(4,5_та_5,5рн)_природні_сполуки_16-17_весна

**************

Державні іспити

Клінічна фармація

**************

Фармація

Перелік_навичок_та_вмінь_для_ДЕК_2016-17

ТПКЗ

Перелік_питань_для_ДЕК_ТПКЗ_2016-17

Перелік-навичок-і-вмінь_ТПКЗ_2016-17

Перелік_лікарських форм_для_ДЭК

**************

Повний комплект навчально-методичної літератури знаходиться на сайті

центру дистанційних технологій навчання

за наступною адресою:

http://pharmel.kharkiv.edu

Пробне тестування (Крок-2) для студентів:

http://tests.nuph.edu.ua  

Методичні публікації кафедри

  • Виробнича практика зі стандартизації, контролю якості та сертифікації: методичні рекомендації для студентів 5 курсу спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних засобів” / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, В. В. Друговіна та ін. –Х.: НФаУ, 2015. -23с.
  • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина I : «Загальна фармацевтична хімія. Лікарські речовини неорганічної природи. Органічні лікарські речовини аліфатичного ряду.» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, І. А. Сич. – Х., НфаУ, 2015. – Сайт центру дистанційних технологій навчання. – 64 с.
  • Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи з фармацевтичної хімії для студентів заочної форми навчання у електронному вигляді. Частина III : «Лікарські речовини природного походження з групи: алкалоїдів, вуглеводів, глікозидів, вітамінів.» / І. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Єрьоміна, О. Л. Каменецька, І. А. Сич. – Х., НфаУ, 2015. – Сайт центру дистанційних технологій навчання. – 82 с.
  • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть I: «Общая фармацевтическая химия. Лекарственные вещества неорганической природы. Органические лекарственные вещества алифатического ряда.» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, И. А. Сыч. –Х., НфаУ, 2015. – Сайт центра дистанционных технологий обучения. – 63 с.
  • Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы по фармацевтической химии для студентов факультета по подготовке иностранных граждан в электронном виде. Часть III: «Лекарственные вещества природного происхождения из группы: алкалоидов, углеводов, гликозидов, витаминов.» / И. С. Гриценко, С. Г. Таран, З. Г. Ерёмина, О. Л. Каменецкая, И. А. Сыч. –Х., НфаУ, 2015. – Сайт центра дистанционных технологий обучения. – 83 с.
  • Фармацевтичний аналіз : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. О. Безуглий, В. А. Георгіянц, І. С. Гриценко та ін. ; за заг. ред. В. А. Георгіянц. –Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2013. – 552 с.
  • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів. / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, О.М. Сергієнко та ін. – Метод. розробки. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – 90 с.
  • Фармацевтична хімія. Навч. посіб. для студ. вищ. фарм. навч.закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації. / За заг. ред. П.О. Безуглого. – Вінниця, НОВА КНИГА, 2009. – 560 с.
  • Стандартизація, контроль якості та сертифікація парфумерно-косметичних засобів. / І.С. Гриценко, В.В. Друговіна, А.П. Мильнікова та ін. – Метод. розробки. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 52 с.

Print Friendly