Наукова діяльність

Наукові напрямки:

 • Органічний синтез та аналіз БАР, розробка лікарських засобів на основі синтетичних та напівсинтетичних субстанцій, № державної реєстрації НДР – 0114U000943.

 

 •  Молекулярний дизайн і цілеспрямований синтез нових біологічно активних органічних речовин та їх фокусованих комбінаторних бібліотек, № державної реєстрації НДР – 0114U000944.

 

 •  Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів аптечного і промислового виробництва, № державної реєстрації НДР – 0114U000949.

 

 •  Фармакологічне вивчення біологічно активних речовин та лікарських засобів, № державної реєстрації НДР – 0114U000956.

 

 •  Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на її основі, № державної реєстрації НДР – 0114U000946.

 

Статті (2015/16 рік):

 • Synthesis of 2-(4-aryl(adamantyl)-2-phenylіmіnothіazol-3-yl)-ethanol derivatives and prediction of their biological activity / H. O. Yeromina, I. V. Drapak, L. O. Perekhoda et al // Der Pharma Chemica. – 2016. – Vol . 8, Issue 3. – P. 64–70.
 • The reactivity of aromatic and heterocyclic derivatives of hydrazine. VII. The acid-base properties of substituted 5,7-dichloro-9-hydrazine acridine / А. О. Devyatkina, O. M. Svechnikova, S. V. Kolisnyk, N. P. Коbzar, O. F. Vinnik// Вісник фармації. – 2016. – №1 (85). – С. 12-14.
 • The synthesis and physicochemical properties of new derivatives of 5-R-phenylamino-2-меrcapto-1,3,4-тhiadiazole / І.V. Sych, L. О. Perekhoda, Z. G. Ieromina, L. О. Grinevich, N. P. Коbzar, І. V. Drapak // Вісник фармації. – 2016. – №1 (85). –  С. 24-28.
 • The determination of phenolic compounds in garlic extracts by HPLC GC/MS technique / A. I. Fedosov, V. S. Kyslychenko, O. А. Kyslychenko // Der Pharma Chemica, 2016, № 8(9). – P. 118-124
 • Перехода, Л. О. Антиконвульсанти, що мають ГАМК-ергічний механізм дії / Л. О. Перехода //  Фармацевтичний часопис. – 2015. – № 1 –  С. 121-126
 • Perekhoda, L. O. Development of the methods for identification and assay of epifine, a new perspective anticonvulsant / L. O. Perekhoda // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. – 2015. – Vol. 13. –  2(50).  – P. 75-79.
 • Bereznyakova, N. L. The study of the effect of of the chemopyrone substance on the arterial blood pressure under conditions of prophylactic application in induced hypertension / N. L. Bereznyakova // Вісник фармації. – 2015. – № 1(81). – С. 72–74.
 • Polymorphism and the analgesic activity of N-(3-pyridylmethyl)-4-hydroxy-2-oxo-1,2,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxamide / I. V. Ukrainets, N. L. Bereznyakova, О. V. Mospanova, О. О.  Davidenko // Журнал орг. та фарм. хімії. – 2015. – Т.13, вип. 2 (50). – С.41-46.
 • Украинец, И. В. Влияние бромирования метилового эфира 1-аллил-4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоновой кислоты на фармакологические свойства / И. В. Украинец, Л. А. Петрушова, Н. Л. Березнякова // Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т.49, № 8. –  С. 25-28.
 • Федосов А. І. Маркетинговий аналіз ринку гепатотропних лікарських засобів / А. І. Федосов, А. В. Волкова, В. С. Кисличенко // «Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П. Л. Шупика».  ─ 2015. – № 24(5). ─ С.294-300.
 • Федосов А. І. Дослідження структури українського ринку лікарських засобів для лікування захворювань гепатобіліарної системи / А. І. Федосов, А. В. Волкова, В. С. Кисличенко // «Фармацевтичний часопис». ─ 2015. – № 2 ─ С.74-78.
 • Федосов А.И.Определение органических кислот в желудочных сборах различных производителей Украины / А. И. Федосов, А. А. Кисличенко, В. А. Георгиянц // Вестник Фармации ТашФарми, Республика Узбекистан. – 2015.
 •  Sych, I. V. Synthesis of 5-substituted 1,3,4-thiadiazol-2-yl-sulfanylacetic acid derivatives / I. V. Sych, L. О. Perekhoda, T. O. Tsapko // Scripta Scientifica Pharmaceutica.–2015. – vol. 2. – Р. 53-59.
 • Glushchenko, A. V. Docking studies of the chemical components of the composition of Buplurum aureum plant in relation to hepatoprotective biotargets / A. V. Glushchenko, L. A. Perekhoda, V. A. Georgiyants // Der Pharma Chemica. – 2015. – № 7(4). – Р. 201-206.
 • Application of molecular doсking for studying the hepatoprotective activity of Salsola collina plant / A. V. Glushchenko, L. A. Perekhoda, V. A. Georgiyants, O. I. Naboka // Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. – 2015. – № 7(3). – Р. 2219-2223.

 • Synthesis of novel substituted 4-phenyl-5-phenoxymethyl-3-mercapto-1,2,4-triazole (4H) derivatives as potential anti-ulcer agents / L. Perekhoda, I. Kadamov, N. Saidov, V. Georgiyants // Scripta scientifica Pharmaceutica. – 2015. – Vol. 2 (№2). – P. 28-34
 • Acid-base properties of substituted 6-nitro-N-(R-phenyl)anthranilic acids /  Hanna Yeromina, Olena Sviechnikova, Lina Perekhoda, Irina Sych // Scripta Scientifica Pharmaceutica, – Vol. 1. –  2015. – Р. 11-14
 • Сич, І. В. Синтез, фізико-хімічні властивості та прогноз біологічної активності нових похідних 2-R1-N-(5-R-1,3,4-тіадіазол-2-іл) бензолсульфонамідів / І. В. Сич , Л. О. Перехода, З. Г. Єрьоміна // Annals of Mechnikov Institute.– 2015; № 4 –  С. 75-81
 • Перехода, Л. О. Досягнення останніх років в пошуку потенційних антикон-вульсантів серед похідних азагетероциклів. / Л. О. Перехода // Annals of Mechnikov Institute. –2015; № 3. – C. 37-45.
 •  Фізико-хімічні параметри та діуретична активність амiдів 5-(4-R) бензил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти / В. А. Георгіянц, Л. О. Перехода, І. А. Сич, Л. О. Гріневич, О. К. Рядних, А. В. Журавель //  Вісник фармації. –2015.- №2 (82). – С. 7-11.
 • Реакция алкил-1-R-4-гидрокси-2,2-диоксо-1Н-2λ6,1-бензотиазин-3-карбо-ксилатов с 1Н1,2,4-триазол-5-амином / И. В. Украинец, Л. А. Петрушова, Г. Сим, Н. Л. Березнякова // Химия гетероциклических соединений. – 2015. -Т. 51, №1.- С.97-101.

Патенти

 • Пат. № 110478 України МПК С07С 229/58, A61 Р 29/00, A61Р 31/10. 3-моноетаноламіносукциноїламідо-N-3′,4′-диметилфеніл) антранілова кислота, що проявляє протизапальну, анальгетичну, діуретичну та протигрибкову активність / Ісаєв С. Г., Сулейман М. М., Яременко В. Д., Зупанець М. В., Ханін В. А., Жегунова Г. П. ‒ № 201211680; заявл. 09.10.12; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1. ‒ С. 4.
 • Пат. №110477 України МПК С07С 229/58, A61 Р 29/00, A61Р 31/04. 8-оксихінолінію 5-бром-N-фенілантранілати, що проявляють антимікробну, протигрибкову та протизапальну активність / Ісаєв С. Г., Девяткіна А. О., Яременко В. Д., Шевельова Н. Ю., Ханін В. А. ‒ № 201211679 ; заявл. 09.10.12; опубл. 12.01.16, Бюл. № 1. ‒ С. 4.

Print Friendly, PDF & Email