Фармація

Дисципліна: “Фармацевтична хімія”

Модуль I (VI семестр, IV семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Календарні Плани Фм 17(4,0д) 2к (4сем)2018-2019

Календарний план_Фм_16(5,0д) 3к (6сем)_2018-19

Лабораторный журнал 3 курс 6сем Модуль1_2018-2019 рус

Лабораторний журнал 3 курс 6сем Модуль1_2018-2019 укр

Змістовий модуль 1

Питання до ЗМ1 2018-2019

Змістовий модуль 2

Питання до ЗМ2 2018-2019

Підсумковий контроль

Перелік питань для підготовки до ПМК1 ФФ_2018-19

Практичні навички

1_Взяття наважки_укр

2_Вимірювання об’ємів рідини_укр

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-2

Журнали_КРОК-2_(база 2002-2017)_укр-2017-18

КРОК-2_ТЕСТИ З БУКЛЕТІВ 2013-2017

Крок-2_Нові_тести_додаток_2018

*********************************************************

Модуль II  (VII семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Календарні Плани Фc 15 (5.0) 4к (7сем)_2018-19

Календарні Плани Фc 16 (4.0) 3к (5сем)_2018-19

Календарні Плани Фc 16 (4.0)мед 3к (4сем)_2018-19

Змістовий модуль 4

Питання_до_ЗМ_4_Феноли_(7сем)_2018-19

Змістовий модуль 5

Питання_до_ЗМ_5_18-19 (7 сем)_2018-19

Змістовий модуль 6

Питання_до_ЗМ_6_(7сем)_2018-19

Підсумковий контроль

Питання_до_підсумкового_контролю_(7сем)_2018-19

Практичні навички

3_Титрування_укр

4_Робота на іономірі_укр

Лабораторний журнал

Лабораторний_Журнал_ 4к_7с_2018_укр

Олімпіада

Олімпіада_2018-19

*********************************************************

Модуль III  (VIII семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Календарні плани _Фc15(5.0)4к_(8сем)_2018-19

Змістовий модуль 7

Питання_до_ЗМ7_(8сем)_2018-19

Змістовий модуль 8

Питання_до_ЗМ8_(8сем)_2018-19

Змістовий модуль 9

Підсумковий контроль

Практичні навички

5_Робота на рефрактометрі_укр

6_Робота на поляриметрі_укр

Курсова робота з фармацевтичної хімії

Методичні рекомендаціїї до виконання курсової роботи

Курсова робота_титул

*********************************************************

Модуль IV  (IX семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Календарні_плани_лекцій_та_лабораторних_занять_з_фармацевтичної_хіміїї_( 9сем)_ ФФ_2018-19

Змістовий модуль 10

Питання_до_ЗМ_10_Гормони_ФФ_( 9сем)_2018-19

Критерії_оцінювання_ЗМ_10_Гормони+Зразок_білета_з_еталоном_відповіді_18-19

Змістовий модуль 11

Питання до ЗМ _АНТИБІОТИКИ_ФФ_(9сем)_2018-19

Критерії оцінювання ЗМ 11 АНТИБІОТИКИ +Зразок білета з еталоном відповіді_18-19

Підсумковий контроль

зразок  білету  9сем ПМК 4

еталон відповіді до білету 9сем ПМК 4

критеріїї оцінювання 9сем ПМК 4

Лабораторний журнал

Лабораторний_журнал_денне_відділ_4-5к (8-9сем) Модуль_3-4_2018-19

Лабораторный_журнал_5к_Модуль_4_(10сем)_(ИН_дневное)_2018-19

Практичні навички

7_Робота на ФЕК_укр

8_Робота на спектрофотометрі _укр

Виробнича практика з фармацевтичної хімії

Завдання на виробничу практику з фармацевтичної хімії_18-19

Тести до заліку по практиці з фармацевтичної хімії_18-19

Журнал практики-Титул

*********************************************************

Дисципліна: “Стандартизація лікарських засобів”

Модуль I (X семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Календарні_плани_5к_10 сем_(15-26гр)_стандартизація_ЛЗ_2017-18

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Підсумковий контроль

Підготовка Крок-2

Журнали_КРОК-2_(база 2002-2017)_укр-2017-18

КРОК-2_ТЕСТИ З БУКЛЕТІВ 2013-2017

Крок-2_Нові_тести_додаток_2018

*********************************************************

Державні іспити

Перелік навичок та вмінь до держатестації_2018-2019

Перелік питань до держатестації 18-19

Print Friendly, PDF & Email