Клінічна фармація

Дисципліна: “Медична хімія”

Модуль I (VI семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль I

Змістовий модуль II

Підсумковий контроль

Практичні навички

*********************************************************

Модуль II  (VII семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль III

Змістовий модуль IV

Підсумковий контроль

Практичні навички

*********************************************************

Модуль III  (VIII семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль V

Змістовий модуль VI

Підсумковий контроль

Практичні навички

*********************************************************

Модуль IV  (IX семестр)

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль VII

Змістовий модуль VIII

Підсумковий контроль

Практичні навички

Курсова робота з медичної хімії

Виробнича практика з медичної хімії

*********************************************************

Дисципліна: “Фізико-хімічні та фармацевтичні фактори біодоступності ліків”

Модуль I (X семестр)

Календарні плани семінарських занять

 

Питання до семінарських занять

Підсумковий контроль

*********************************************************

Державні іспити

Print Friendly, PDF & Email