Фармація

Дисципліна: “Фармацевтична хімія”

Модуль I

Завдання аудиторного контролю

Завдання 4к Фс(5,5з)(7сем)_2018-19

Задание 4к_Фм(5,5з)ин(7сем)_2018-19

Завдання 2к Фс(3,5з)ДВмед(3сем)_2018-19

Завдання 1к Фс(2,0з)дв КФ, дв ТПКЗ_(1сем)_2018-19

Завдання_ Фм16(4,5з)мед 3к(6сем)_2018-19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

 

Змістовий модуль

Підсумковий контроль

Лабораторний журнал

Лабораторний_журнал_4к(5,5)_Модуль_1-2_(Зв)_2018-19_укр

Лабораторный-журнал_Модуль_1-2_(ИН_ЗО)_2018-19

Практичні навички

1_Взяття наважки_укр

2_Вимірювання об’ємів рідини_укр

1_Взятие навески_рус

2_Измерение объемов жидкости_рус

*********************************************************

Модуль II

Завдання аудиторного контролю

Завдання_ Фм(3,5з)ДВмед 2к(4сем)_2018-19

Завдання_ Фм(2,0з)двКФ 1к (2сем)_2018-2019

Завдання_ Фм(2,0з)двТПКЗ 1к (2сем)_2018-2019

Завдання_ Фс (5,5з) 4к (8сем)_2018-2019

задание Фм(5,5з)ін 4к(8сем)_2018-2019

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

 

Змістовий модуль

 

Підсумковий контроль

Лабораторний журнал

Лабораторний_журнал_4к(5,5)_Модуль_1-2_(Зв)_2018-19_укр

Лабораторный-журнал_Модуль_1-2_(ИН_ЗО)_2018-19

 

Практичні навички

3_Титрування_укр

4_Робота на іономірі_укр

3_Титрование_рус

4_Работа на иономере_рус

*********************************************************

Модуль III

Завдання аудиторного контролю

Завдання 3к Фс (3,5з) ДВмед_(5сем)-2018-19

Завдання 4к_Фс_(4,5з)_мед_(7сем)_2018-19

Завдання_5к_Фс_(5,5з)_(9сем)_2018-19

Задание 5к_Фм(5,5з)ин(9сем)_2018-2019

 

 

 

 

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль

Підсумковий контроль

Лабораторний журнал

Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії Модуль 3,4_Зв_2018-19

Лабораторный_журнал_5к_Модуль_3_4 (ИН_ЗО)_2018-19

Курсова робота з фармацевтичної хімії

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы_ИН_ЗО_2018-19

Практичні навички

5_Робота на рефрактометрі_укр

6_Робота на поляриметрі_укр

5_Работа на рефрактометре_рус

6_Работа на поляриметре_рус

*********************************************************

Модуль IV

Завдання аудиторного контролю

Завдання_Фс16(3,5з)ДВмед 3к(6сем)_2018-2019

Завдання_ Фс (4,5)мед 4к(8сем)_2018-2019

Завдання_ Фс (5,5) 5к(10сем)_2018-2019

задание Фм(5,5з)ін 5к(10сем)_2018-2019

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

 

Змістовий модуль

 

Підсумковий контроль

Лабораторний журнал

Журнал для лабораторних робіт з фармацевтичної хімії Модуль 3,4_Зв_2018-19

Лабораторный_журнал_5к_Модуль_3_4 (ИН_ЗО)_2018-19

Курсова робота з фармацевтичної хімії

Методичні рекомендаціїї до виконання курсової роботи

Практичні навички

7_Робота на ФЕК_укр

8_Робота на спектрофотометрі _укр

7_Работа на ФЭКе_рус

8_Работа на спектрофотометре _рус

Виробнича практика з фармацевтичної хімії

Методические рекомендации по производственной практике по фармацевтической химии_ИН_ЗО_2018-19

Методичні рекомендації з виробничої практики з фармацевтичної хімії_ЗО_2018-19

Програма виробничої практики з фармацевтичної хімії_2018-19

Тести до заліку по практиці з фармацевтичної хімії_2018-19

 

Курсовий іспит

Перелік_питань_до_іспиту 3_курс_6сем_(3,5з)_ДВ_мед_2018-2019 

Консультації_Екзамену_6сем_3,5з_ДВ_мед_18-19

*********************************************************

Державні іспити

Перелік питань до держатестації 18-19

Перечень вопросов к госуд аттестации 18-19

Print Friendly, PDF & Email