ТПКЗ

Дисципліна: “Фармацевтична та косметична хімія”

Модуль I  (V семестр – 4,5з) або (VII семестр – 5,5з)

Завдання аудиторного контролю

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганічні_ЛЗ_18_19

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_неорганіка_18_19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

КП_ТПКЗ_заочное_осень_18-19

Змістовий модуль 1

Питання ЗМ-1_ТПКЗ_заочне

Підсумковий контроль

Питання ПК-1_ТПКЗ_заочне

Практичні навички

1_Взяття наважки_укр

2_Вимірювання об’ємів рідини_укр

*********************************************************

Модуль II  (VI семестр – 4,5з) або (VIII семестр – 5,5з)

Завдання аудиторного контролю

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ__органіка_18_19

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ__органіка_18_19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль 2

Питання ЗМ-2_ТПКЗ_заочне

Підсумковий контроль

Питання ПК-2_ТПКЗ_заочне

Практичні навички

3_Титрування_укр

4_Робота на іономірі_укр

*********************************************************

Модуль III  (VII семестр – 4,5з) або (IX семестр – 5,5з)

Завдання аудиторного контролю

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероцикли_алкалоїди_18_19

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_гетероцикли_алкалоїди_18_19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

КП_ТПКЗ_заочное_осень_18-19

Змістовий модуль 3

Питання ЗМ-3_ТПКЗ_заочне

Підсумковий контроль

Питання ПК-3_ТПКЗ_заочне

Практичні навички

5_Робота на рефрактометрі_укр

6_Робота на поляриметрі_укр

Курсова робота з фармацевтичної хімії

Методичні_вказівки_і_теми_курсової_работи_ТПКЗ

*********************************************************

Модуль IV  (VIII семестр – 4,5з) або (X семестр – 5,5з)

Завдання аудиторного контролю

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_природні_сполуки_2018-19_весна

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_природні_сполуки_18_19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

Змістовий модуль 4

Питання ЗМ-4_ТПКЗ_заочне

Підсумковий контроль

Питання ПК-4_ТПКЗ_заочне

Практичні навички

7_Робота на ФЕК_укр

8_Робота на спектрофотометрі _укр

*********************************************************

Модуль V  (IX семестр – 4,5з) або (XI семестр – 5,5з)

Завдання аудиторного контролю

Завдання_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_18_19

Методичні_рекомендації_для_самостійної_роботи_для_заочного_відділення_ТПКЗ_стандартизація_18_19

Календарні плани лекцій, лабораторних і семінарських занять

КП_ТПКЗ_заочне_осінь_18-19

Змістовий модуль 5

Питання ЗМ-5_ТПКЗ_заочне

Підсумковий контроль

Питання ПК-5_ТПКЗ_заочне

*********************************************************

Державні іспити

ДЕК_список_питань_заочне_відділення_ТПКЗ

Лікарські_форми_для_ДЭК_ТПКЗ

ДЕК_Перелік_навичок_та_вмінь_заочне_відділення_ТПКЗ

Критерії оцінки фарм та косм хімії_ДЕК 18-19

Ліцензійний інтегрований іспит Крок-2

ДЕК_Тести_КРОК_Фарм-та-косметична-хімія

Print Friendly, PDF & Email