Історична довідка

%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%82%d0%b8%d0%bf_%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9_%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d0%b8

Кафедра медичної хімії створена у 2004 році згідно наказу ректора № 125 від 07.04.2004 р. «Про реорганізаційні заходи щодо удосконалення структури університету» і увійшла до складу медико-фармацевтичного факультету.

Начало

На кафедрі здійснюється підготовка вітчизняних та іноземних студентів за спеціальностями «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів» та викладається: медична хімія, фармацевтична хімія, фармацевтична і косметична хімія, стандартизація лікарських препаратів, методи дослідження метаболізму лікарських речовин, стандартизація парфумерно-косметичної продукції; спецкурси (до 2009 р.) – пошук та створення лікарських препаратів, контроль якості парфумерно-косметичної продукції.

З 2010 року започатковано навчання англомовного контингенту іноземних студентів спеціальності «Клінічна фармація», а з 2013 року – спеціальності «Фармація».

З 2004 року захищено 5 докторських та 10 кандидатських дисертацій. Отримали вчене звання професора 2 доктори наук, вчене звання доцента – 4 кандидати наук. На сьогодні професорсько-педагогічний склад кафедри сформований виключно з осіб, що мають наукові ступені – 4 доктори наук (з них 2 професори) і 13 кандидатів наук (доцентів, асистентів).

З 2004 року та по липень 2016  кафедру очолював доктор хімічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки – Гриценко Іван Семенович. В теперішній час кафедру очолює доктор фармацевтичних наук, професор – Перехода Ліна Олексіївна.

Колективом кафедри видано підручник з фармацевтичної хімії, навчальні посібники – «Фармацевтична хімія», «Збірник тестів з фармацевтичної хімії»; конспекти лекцій з медичної хімії, фармацевтичної хімії та фармацевтичної і косметичної хімії; створено електронний гіпертекстовий підручник з фармацевтичної хімії; підготовлено рукопис підручника з медичної хімії; розроблено 15 методичних вказівок, 4 типові програми.

Кафедра є опорною з викладання дисциплін «Медична хімія» і «Фармацевтична та косметична хімія» і активно використовує цей статус для узагальнення передового досвіду у викладанні дисциплін; щорічно проводяться семінари та наради викладачів однопрофільних кафедр ВНЗ України. На кафедрі працює СНТ, учасники яких неодноразово займали призові місця на українських та міжнародних олімпіадах з «Фармації».

Науковці кафедри активно працюють в галузі комп’ютерного моделювання та цілеспрямованого синтезу БАР ─ похідних нітрогенвмісних гетероциклів, а також малонової, камфорної та ароматичних карбонових кислот. Для впровадження запропоновано перспективні лікарські речовини: гемостатик «Сукцифенат», тиреостатик «Тиреохін», хондропротектор «Оксаглюкамін», НПЗЗ «Ортолон», «Бензодіокс», антидепресант «Англюсін» та протимікробні субстанції «Брометакрин» і «Хлоретакрин».

Налагоджено наукову співпрацю з науковими закладами України та світу (компанія «ДюПонт» (США), Національний інститут раку США, «Інститут органічної хімії НАН України», НТК «Інститут монокристалів», ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. Мечникова АМН України» та ін.). За результатами наукових досліджень (2005-2019 рр.) опубліковано більш ніж 200 статей, отримано близько 75 патентів України, один з яких відзначений дипломом та золотою медаллю 8-го Міжнародного Салону винаходів і нових технологій «Новий час», м. Севастополь.

Співробітники кафедри брали участь майже у 100 науково-практичних конференціях різного рівня, в тому числі – « Наука і технологія для людини» в м. Торонто –проф. С.Г. Таран (грант канадського відділення УНТЦ «Global partnеrshіp). За досягнення у педагогічній, науковій, виховній та суспільній діяльності співробітники кафедри неодноразово відзначалися нагородами різного рівня.

Print Friendly, PDF & Email